Shop Mobile More Submit  Join Login
×




Details

Submitted on
November 1, 2012
Image Size
6.1 MB
Resolution
3807×2828
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,429 (1 today)
Favourites
134 (who?)
Comments
61
×
Tea alone by Rinmeothichca Tea alone by Rinmeothichca
Tea alone

(Romance from afar) An English who misses a Vietnamese girl drinks tea in France

=======
Tools :colored pencils, TAT~
Edit : Picasa
Size : A4


Độc ẩm
Độc ẩm thưởng hương chén trà nhài
Cô đơn xứ lạ tưởng tình phai
Thoảng hương hồng liên trầm gợi nhớ
Mối tình xưa đó vẫn chưa phai
Dằn lòng !Xin đừng nhớ lại !
Ký ức ! Không có ích cho ngày mai !
Thở dài một hơi ~ nhấp trà lại !
Đắng lòng khép lại bóng hình ai !
Rinli

Thơ thẩn thì sến vậy thôi
Thực chất chỉ là để nói lên
( Chuyện tình xa xứ =)) 1 chàng người Anh uống trà tại Pháp nhớ 1 bé Việt Nam )
Add a Comment:
 
:iconlinhngoan:
LinhNgoan Featured By Owner Nov 13, 2013  Student
:)) woww . Thơ hay quá ~
Reply
:iconvirnagray:
virnagray Featured By Owner Sep 21, 2013  Hobbyist General Artist

Great job!!!

It's beautiful:)

Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Sep 22, 2013
<font><font class="">Thank you ^-^/</font></font>
Reply
:iconvirnagray:
virnagray Featured By Owner Sep 23, 2013  Hobbyist General Artist
You are welcome:)
Reply
:iconguynh-mei:
Guynh-Mei Featured By Owner Sep 1, 2013
I like the way u coloured it ^^
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Sep 3, 2013
Thank you ///V///
Reply
:iconvividskys:
VividSkys Featured By Owner Jul 19, 2013
Very beautiful... I love how you colored~!
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Jul 19, 2013
Thank you!Aww 
Reply
:iconv-chan10:
V-chan10 Featured By Owner Mar 28, 2013
Very pretty!
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Mar 28, 2013
Thank you !
Reply
Add a Comment: